Αποτελέσματα Περιφέρειας:Επικράτεια
Ώρα: 17:42
Τμήματα: 19,509 από: 19,509
Ενσωμάτωση: 100.00%
Αποχή: 36.38%
Εκτός Βουλής:8.61 %
Εγγεγραμμένοι: 9,949,684
Ψηφίσαντες: 6,330,356
Έγκυρα: 6,180,872(97.64%)
Ακυρα: 114,654(1.81%)
Λευκά: 34,830(0.55%)
Βουλευτικές 2015 Ευρωεκλογές 2014 Βουλευτικές 6/2012 Βουλευτικές 2009
Κόμμα Ψήφοι % Έδρες Διαφ% 2014 Διαφ% Ιούνιος'12 Διαφ% 2009 % Ψήφοι Έδρες % Ψήφοι Έδρες % Ψήφοι Έδρες
2,245,978 36.34 149 +9.76 +9.45 +31.74 26.58 1,516,699 6 26.89 1,655,066 71 4.60 315,665 13
1,718,694 27.81 76 +5.10 -1.85 -5.66 22.71 1,296,007 5 29.66 1,825,633 129 33.47 2,295,719 91
388,387 6.28 17 -3.12 -0.64 +5.99 9.40 536,442 3 6.92 425,982 18 0.29 19,624 0
373,924 6.05 17 -0.55 - - 6.60 376,655 2 - - - - - -
338,188 5.47 15 -0.62 +0.97 -2.07 6.09 347,487 2 4.50 277,180 12 7.54 517,249 21
293,683 4.75 13 +1.29 -2.76 - 3.46 197,545 1 7.51 462,456 20 - - -
289,469 4.68 13 -3.34 -7.60 -39.24 8.02 457,585 2 12.28 755,836 33 43.92 3,012,542 160
152,557 2.47 0 - - - - - - - - - - - -
110,923 1.79 0 +1.14 +1.51 +1.52 0.65 36,841 - 0.28 17,191 0 0.27 18,296 0
109,500 1.77 0 - - - - - - - - - - - -
63,669 1.03 0 -1.67 -0.55 -4.60 2.70 153,936 - 1.58 97,099 0 5.63 386,205 15
39,497 0.64 0 -0.08 +0.31 +0.28 0.72 41,131 - 0.33 20,391 0 0.36 24,687 0
29,820 0.48 0 -1.22 -5.78 - 1.70 97,089 - 6.26 385,086 17 - - -
7,999 0.13 0 -0.06 +0.01 -0.10 0.19 10,786 - 0.12 7,648 0 0.23 15,699 0
7,615 0.12 0 - - - - - - - - - - - -
4,740 0.08 0 - - - - - - - - - - - -
2,363 0.04 0 -0.04 - -0.03 0.08 4,511 - - - - 0.07 4,537 0
1,854 0.03 0 -0.02 - - 0.05 3,052 - - - - - - -
1,301 0.02 0 - +0.01 +0.02 - - - 0.01 416 0 0.00 265 0
618 0.01 0 -0.03 +0.01 - 0.04 2,525 - 0.00 80 0 - - -
76 0.00 0 - - - - - - - - - - - -
16 0.00 0 - - - - - - - - - - - -
1 0.00 0 0.00 0.00 - 0.00 198 - 0.00 1 0 - - -
Περιφέρειες