Αποτελέσματα Περιφέρειας:Αττικής
Ώρα: 17:42
Τμήματα: 788 από: 788
Ενσωμάτωση: 100.00%
Αποχή: 25.40%
Εγγεγραμμένοι: 463,918
Ψηφίσαντες: 346,085
Έγκυρα: 337,698(97.58%)
Ακυρα: 6,499(1.88%)
Λευκά: 1,888(0.55%)
Βουλευτικές 2015 Ευρωεκλογές 2014 Βουλευτικές 6/2012 Βουλευτικές 2009
Κόμμα Ψήφοι % Έδρες Διαφ% 2014 Διαφ% Ιούνιος'12 Διαφ% 2009 % Ψήφοι Έδρες % Ψήφοι Έδρες % Ψήφοι Έδρες
125,245 37.09 6 +10.14 +6.90 +32.15 26.95 84,656 - 30.19 97,404 3 4.94 15,892 1
87,482 25.91 4 +5.39 -0.54 -3.55 20.52 64,464 - 26.45 85,328 4 29.46 94,765 3
28,500 8.44 1 -3.80 -1.52 +8.02 12.24 38,452 - 9.96 32,136 1 0.42 1,347 0
20,655 6.12 1 -0.60 - - 6.72 21,123 - - - - - - -
20,023 5.93 1 +1.52 -3.57 - 4.41 13,867 - 9.50 30,661 1 - - -
18,098 5.36 1 -0.47 +1.27 -2.87 5.83 18,299 - 4.09 13,191 1 8.23 26,469 1
10,161 3.01 1 -2.98 -4.69 -40.11 5.99 18,821 - 7.70 24,855 1 43.12 138,700 6
8,236 2.44 0 - - - - - - - - - - - -
5,438 1.61 0 - - - - - - - - - - - -
4,725 1.40 0 +0.80 +1.14 +1.06 0.60 1,876 - 0.26 829 0 0.34 1,080 0
4,016 1.19 0 -1.86 -0.70 -7.04 3.05 9,590 - 1.89 6,113 0 8.23 26,484 1
1,915 0.57 0 -0.06 +0.31 +0.26 0.63 1,984 - 0.26 836 0 0.31 1,010 0
1,453 0.43 0 -1.05 -5.19 - 1.48 4,653 - 5.62 18,133 1 - - -
629 0.19 0 - - - - - - - - - - - -
498 0.15 0 - - - - - - - - - - - -
319 0.09 0 -0.15 -0.01 -0.16 0.24 749 - 0.10 315 0 0.25 790 0
129 0.04 0 -0.04 - -0.03 0.08 242 - - - - 0.07 225 0
102 0.03 0 -0.02 +0.03 - 0.05 157 - 0.00 0 0 - - -
52 0.02 0 -0.03 - - 0.05 172 - - - - - - -
22 0.01 0 - +0.01 +0.01 - - - 0.00 0 0 0.00 1 0
0 0.00 0 0.00 0.00 - 0.00 0 - 0.00 1 0 - - -
0 0.00 0 - - - - - - - - - - - -
0 0.00 0 - - - - - - - - - - - -
Δήμοι
Περιφέρειες